20 aprilie 2010

Parfum


Aleea cu doruri.
Cu parfum uitat din alte timpuri,
cu tăceri.
Zborul întrepătruns al tainelor noastre se înalţă,
şi parcă furăm timpul pentru veci.
Doar o dragoste...un adevăr,
ar fi putut să atingă aceste note ce ne cutremură,
ne omoară cu duioşia lor,
ca să ne învie iar în parfumul de la început.
Îţi mulţumesc...!